Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 82

12345

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 ogłoszenie: renowacja RSP-10 MN i MiG-21 Malwina Markiewicz 2021-07-07 zobacz
2 zapytanie ofertowe: wykonanie i dostawa gabloty ekspozycyjnej Malwina Markiewicz 2021-06-17 zobacz
3 zawiadomienie o wyborze oferty Malwina Markiewicz 2021-04-20 zobacz
4 zawiadomienie o wyborze oferty Malwina Markiewicz 2021-04-20 zobacz
5 informacja z otwarcia ofert Malwina Markiewicz 2021-04-12 zobacz
6 informacja o wysokości środków finansowych Malwina Markiewicz 2021-04-12 zobacz
7 informacja z otwarcia ofert Malwina Markiewicz 2021-04-09 zobacz
8 informacje do ogłoszenia Malwina Markiewicz 2021-04-07 zobacz
9 odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZP-TP.2.2021 Malwina Markiewicz 2021-04-06 zobacz
10 ochrona osób i mienia MOPL Koszalin Malwina Markiewicz 2021-03-31 zobacz
11 ochrona osób i mienia MSP Dęblin Malwina Markiewicz 2021-03-31 zobacz
12 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum w Dęblinie Malwina Markiewicz 2021-03-29 zobacz
13 wyjaśnienie do ogłoszenia Malwina Markiewicz 2021-03-15 zobacz
14 wyjaśnienie do ogłoszenia Malwina Markiewicz 2021-03-15 zobacz
15 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum w Dęblinie Malwina Markiewicz 2021-03-11 zobacz
16 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum w Koszalinie Malwina Markiewicz 2021-03-09 zobacz
17 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 Malwina Markiewicz 2021-02-26 zobacz
18 wyjasnienia do ogłoszenia Malwina Markiewicz 2020-11-23 zobacz
19 remont poszycia dachowego Malwina Markiewicz 2020-11-18 zobacz
20 sprawozdanie MSP 2019 Malwina Markiewicz 2020-11-05 zobacz
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się