Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
informacja o wysokości środków finansowych
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na realizację
usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie"
12.04.2021 więcej
informacje do ogłoszenia
Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z
siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie
07.04.2021 więcej
odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZP-TP.2.2021
odpowiedzi na zapytanie zadane w postępowaniu nr ZP-TP.2.2021
„Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w
Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w
Koszalinie”
06.04.2021 więcej
wyjaśnienie do ogłoszenia
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie
15.03.2021 więcej
wyjaśnienie do ogłoszenia
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony
Przeciwlotniczej w Koszalinie
15.03.2021 więcej
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
26.02.2021 więcej
wyjasnienia do ogłoszenia
wyjaśnienia do ogłoszenia: remont pokrycia dachowego
23.11.2020 więcej
wyjaśnienie do ogłoszenia
Naprawa zabezpieczeń gablot wystawienniczych szklanych
28.10.2020 więcej
wyjaśnienia do ogłoszenia
dot.Wykonanie wodociągowej instalacji przyłączeniowej oraz
punktów czerpalnych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie
23.10.2020 więcej
unieważnienie zapytania ofertowego
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację usług pod nazwą: „Utrzymanie czystości i
porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w
Koszalinie”.
25.03.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się