Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ogłoszenie: renowacja RSP-10 MN i MiG-21
Wykonanie renowacji poszczególnych części składowych
radiolokacyjnego systemu lądowania RSP-10 MN oraz renowacji
statku powietrznego MiG 21
07.07.2021 więcej
zapytanie ofertowe: wykonanie i dostawa gabloty ekspozycyjnej
Wykonanie i dostawa do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
gabloty ekspozycyjnej w kształcie skrzydła samolotu Spitfire z
przeznaczeniem na sztandar Polskich Sił Powietrznych
17.06.2021 więcej
ochrona osób i mienia MOPL Koszalin
Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w
Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie
31.03.2021 więcej
ochrona osób i mienia MSP Dęblin
Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z
siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie
31.03.2021 więcej
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum w Dęblinie
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie
29.03.2021 więcej
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum w Dęblinie
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie
11.03.2021 więcej
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum w Koszalinie
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum w Koszalinie
09.03.2021 więcej
remont poszycia dachowego
Wykonanie remontu pokrycia dachowego części administracyjnej
(wysokiej) budynku Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
18.11.2020 więcej
Dostawa i montaż depozytorów kluczy
Dostawa i montaż depozytorów kluczy
27.10.2020 więcej
Wykonanie i dostawa stojaków pod opisy do eksponatów
Wykonanie i dostawa stojaków pod opisy do eksponatów na
ekspozycji plenerowej
23.10.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się