2019-03-06

Zespól Muzealny

DYREKTOR MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH

Paweł PAWŁOWSKI

tel. 261-519-454

 

SEKRETARIAT

REFERENT DS ADMINISTRACYJNYCH

Magdalena JOŃSKA

tel.: 261-519-450

tel.fax: 261-519-450

e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl

 

DZIAŁ MARKETINGU I WYDAWNICTW

KIEROWNIK

Malwina MARKIEWICZ

tel. 261-519-458, e-mail: marketing@muzeumsp.pl

 

DZIAŁ DOKUMENTACJI I INWENTARYZACJI ZBIORÓW

GŁÓWNY INWENTARYZATOR

Katarzyna RAGUS

tel. 261-518-800, e-mail: zbiory@muzeumsp.pl

ARCHIWISTA

Karolina PARDO-DYBCIO

tel. 261-518-800, e-mail: archiwum@muzeumsp.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI

KIEROWNIK

Wojciech KOPEĆ

tel.  261-518-281, e-mail: administracja@muzeumsp.pl

SPECJALISTA DS OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY MIENIA

Krzysztof ROGACKI

tel. 261-519-451

KIEROWCA /OPERATOR URZĄDZEŃ I SPRZĘTU

Zbigniew WOLSZCZAK

tel. 261-519-460

RENOWATOR

Andrzej KALBARCZYK

tel. 261-519-460

PRACOWNIK GOSPODARCZY-KONSERWATOR

Andrzej TARKA

 

DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof KUŚMIERSKI

tel. 261-518-801, e-mail: ksiegowosc@muzeumsp.pl

ZASTEPCA GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna WRONA

tel. 261-519-467

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Beata JARASZEK kadry@muzeumsp.pl

tel. 261-519-467

 

KASJER MUZEALNY

Marlena DRACHAL

KASJER MUZEALNY

Milena PRZYCHODZEŃ

tel. 261-519-462, e-mail: rezerwacja@muzeumsp.pl

 

DZIAŁ EDUKACJI, ORGANIZACJI I UDOSTĘPNIANIA WYSTAW

KIEROWNIK

Jacek ZAGOŻDŻON

tel. 261-519-444, e-mail:edukacja@muzeumsp.pl

PRACOWNIK GALERII/MUZEUM

Katarzyna GAJO

PRACOWNIK GALERII/MUZEUM

Roman BŁACHNIO

PRACOWNIK GALERII/MUZEUM

Paulina ĆWIKLAK

 

DZIAŁ HISTORII LOTNICTWA I WOJSKOWOŚCI

ADIUNKT

dr Roman KOZŁOWSKI

tel. 261-519-452, e-mail: r.kozlowski@muzeumsp.pl

DOKUMENTALISTA

Dagmara KRUKOWSKA

tel. 261-518-818

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Żaneta GULA

e-mail: inspektor@muzeumsp.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się